Energijsko označevanje svetilk glede na Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2019/2015

V decembru 2019 je bila v Uradnem listu EU L 315 z dne 5. 12. 2019 objavljena Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 874/2012. Ob tem smo na TZS prejeli nekatera vprašanja članov, na katera smo pridobili odgovore Ministrstva za infrastrukturo, ki jih v nadaljevanju v celoti objavljamo.

Vprašanja članov:
•    Vprašanje imamo glede uredbe  EU 2019/2015. Kot izhaja iz 9. člena, ta  stopi v veljavo s 1. 9. 2021 razen 2. odstavek 3. člena in 2. odstavek 4. člena, kjer se obstoječa Uredba 874/2012 razveljavi s 25. 12. 2019. Zanima nas ali to pomeni, da moramo od tega datuma dalje s prodajnih mest in embalaže odstraniti vse energijske nalepke za svetila?

•    Imamo vprašanje glede energijskih nalepk. Seznanjeni smo, da morajo biti vsi artikli, ki gredo v prodajo, opremljeni z energijskimi nalepkami, zanima pa nas primer, ko imamo v razstavnem salonu obešene nekatere svetilke, ki so namenjeno zgolj ogledu – kot razstavni eksponati, ki niso opremljeni s cenami, prodaja sicer poteka po naročilu iz kataloga. Zanima nas, ali morajo biti te razstavljene svetilke opremljene z energijskimi nalepkami.

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo z dne 19. 12. 2019:
"Dne 9. 12. 2019 ste na Ministrstvo za infrastrukturo naslovili dve vprašanji, ki se nanašata na energijsko označevanje svetil. Prvo vprašanje je vezano na Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2015 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 874/2012 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/2015). Glede na določbo 9. člena Uredbe 2019/2015, ki ureja razveljavitev Delegirane Uredbe (EU) št. 874/2012 vas zanima ali to pomeni, da morate od tega datuma dalje s prodajnih mest in embalaže odstraniti vse energijske nalepke za svetila.

V zvezi s tem pojasnjujemo sledeče:
Dne 5. 12. 2019 je bila v EU Uradnem listu objavljena Uredba 2019/2015, ki v skladu z 10. členom začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, uporablja se od 1. septembra 2021. V 9. členu Uredbe 2019/2015 pa je določena razveljavitev Delegirane uredbe (EU) št. 874/2012, in sicer se razveljavi z učinkom od 1. septembra 2021, razen drugega odstavka 3. člena in drugega odstavka 4. člena, ki se razveljavita z učinkom od 25. decembra 2019. V drugem odstavku 3. člena in v drugem odstavku 4. člena Delegirane uredbe (EU) št. 874/2012 so določene obveznosti dobaviteljev in prodajalcev v zvezi z dajanjem svetilk, ki so namenjene prodaji končnim uporabnikom, na trg. Uredba 2019/2015 z razveljavitvijo drugega odstavka 3. člena in drugega odstavka 4. člena obstoječe uredbe, opušča energijske nalepke posebej namenjene za svetilke, ki so dane na trg po 25. 12. 2019. Iz tega sledi tudi, da so dobavitelji, ki dajejo svetilke na trg po tem datumu, izvzeti iz obveznosti v zvezi z zbirko podatkov o izdelkih (EPREL), ki je vzpostavljena v skladu z Uredbo 2017/1369.

Drugo vprašanje se nanaša na razstavljene svetilke, in sicer vas zanima, ali morajo biti razstavljene svetilke, ki so namenjene zgolj ogledu – kot razstavni eksponati, opremljene z energijskimi nalepkami.

V zvezi s tem pojasnjujemo, da je za svetilke, ki so razstavljene v salonu učinek določb drugega odstavka 3. člena in drugega odstavka 4. člena Delegirane Uredbe (EU) št. 874/2012 razveljavljen z Uredbo 2019/2015, ki opušča energijske nalepke posebej namenjene za svetilke, ki so dane na trg po 25. 12. 2019. Ne glede na navedeno pa je potrebno upoštevati, da še vedno velja prvi odstavek 3. člena in prvi odstavek 4. člena Delegirane Uredbe (EU) št. 874/2012, ki določata obveznosti dobaviteljev in trgovcev, ki dajejo na trg električne sijalke kot samostojen izdelek." Vir: povzeto po dopisu Ministrstva za infrastrukturo z dne 19. 12. 2019.