Vprašanje - kmetjski priključki

Na vprašanje kaj uvoznik potrebuje ob uvozu kmetijskih priključkov iz tujine smo pridobili sledeči odgovor iz okvira pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki ga navajamo v nadaljevanju.

» Na MGRT smo od vas prejeli vprašanje glede prodaje kmetijske in gozdarske mehanizacije in sicer, kaj vse uvoznik potrebuje ob uvozu kmetijskih priključkov iz tujine.

Kmetijski priključki ne potrebujejo homologacije, ta je zahtevana za vozila, kot so kmetijski in gozdarski traktorji, ki pa so izločeni iz obsega veljavnosti Pravilnika o varnosti strojev. Za homologacije vozil je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo.

Kmetijski priključki po določbah navedenega pravilnika sodijo med t.i. »zamenljivo opremo« pri strojih in se obravnavajo kot stroji. Zamenljiva oprema je oprema, ki je zasnovana in proizvedena za sestavljanje s strojem potem, ko je osnovni stroj že dan v obratovanje. To zamenljivo opremo sestavi z osnovnim strojem uporabnik.

Ko se da zamenljivo opremo – v vašem primeru kmetijske priključke – na trg, je treba zraven priložiti vse tisto, kar Pravilnik o varnosti strojev sicer zahteva za stroje:

-     Na priključkih mora biti pritrjena oznaka CE (točka 1.7.3. Priloge 1 Pravilnika o varnosti strojev)
-     Priložena mora biti izjava EU o skladnosti v jeziku proizvajalca in prevedena v slovenščino (Priloga 2 Pravilnika o varnosti strojev)
-     Priložena morajo biti navodila za uporabo, ravno tako v jeziku uporabnika (točka 1.7.4. Priloge 1 Pravilnika o varnosti strjev). Vir: povzeto   po odgovoru MGRT, dopis z dne 18. 8. 2020