Splošna zakonodaja

Trajnostno korporativno poročanje

Zakonski okvir za poročanje o nefinančnih vidikih poslovanja gospodarskih družb je EU vsaj okvirno predpisala z Direktivo 2013/34 ter Direktivo 2014/95, v slovensko pravo pa je bila zahteva direktiv neposredno vključena z novelo Zakona o gospodarskih družbah, in sicer v določbe o poslovnem poročil...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član