Splošna zakonodaja

Ta zakon določa ravnanja in opustitve podjetij, ki se štejejo za nepoštene poslovne prakse v razmerju do potrošnikov ali potrošnic ter ureja upravno in sodno varstvo pred nepoštenimi poslovnimi praksami v razmerju do potrošnikov. S tem zakonom so se v slovenski pravni red prenesle direktive EU: ...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član