Splošna zakonodaja

Zakon o varstvu potrošnikov

Zakon o varstvu potrošnikov je temeljni zakon s področja potrošniške zakonodaje. Zakon ureja pravice potrošnikov in potrošnic pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij in določa dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te pravice zagotavljajo.

Za izvajanje nadzora nad spoštovanjem določb zakona je pristojen tržni inšpektorat.

Celotno besedilo predpisa je dostopno preko spodnje povezave:

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)

V Uradnem listu RS je bilo 11. 10. 2022 objavljeno novo besedilo Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Na podlagi ZVPot so v zvezi s ponujanjem blaga in storitev potrošnikom v veljavi tudi številni pravilniki, ki podrobneje urejajo posamezno področje.  

Ogledate si jih lahko preko spodnjih povezav:

Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje

Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev

Pravilnik o obrazcih za informacije o pogodbah o časovnem zakupu, o dolgoročnem počitniškem proizvodu, o nadaljnji prodaji in o zamenjavi ter o obrazcu za odstop od pogodb

Pravilnik o uporabi jezikov narodnih skupnosti v procesih poslovanja podjetij s potrošniki na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost

Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov