01. 07. 2010

Iz vsebine T-Informacij št. 19

Spremembe zakona o izvršbi in zavarovanju

TZS je pristopila k skupni izjavi o spodbujanju večje plačilne discipline v državi

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki za MAJ in JUNIJ 2010

SEKTOR ZA ŽIVILA

Vprašanje/odgovor:

 • Uporaba barvila E 102
 • Sadje in zelenjava

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Javni posvet – Prenova direktive o splošni varnosti proizvodov
 • Garancija za brezhibno delovanje stvari – evropska komisija meni, da direktiva kljub pojasnilom RS še vedno ni ustrezno prenesena v slovenski pravni red
 • Evropska akcija nadzora vžigalnikov, ki niso varni za otroke, in neobičajnih vžigalnikov
 • Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
 • Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
 • Pravilnik o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi
 • Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov
 • Trendi v obnašanju potrošnikov ter ugotovljene smernice delovanja trgovcev na drobno v letu 2010
 • Poslovanje družb in samostojnih podjetnikov v gospodarstvu RS in v trgovinski dejavnosti v letu 2009.

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij