02. 01. 2015

T-Informacije št. 1

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku
 • Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
 • Uredba o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
 • Pojasnilo Ministrstva za finance - FURS, številka 4230-201/2014-2 z dne 14. 11. 2014 - obdavčitev z DDV transakcij v trošarinskem skladišču, ki ni davčno skladišče
 • Dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila
 • Stališče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – TIRS »Navajanje priporočenih cen«
 • Spremembe pristojbin za mednarodne patentne prijave (PCT prijave)
 • Evropska komisija potrdila Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014- 2020
 • Vodič po strukturnih skladih in drugih EU programih

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • OIRA – Brezplačno spletno orodje za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Iz Evropskega Uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Iz Evropskega Uradnega lista
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Možnost brezplačnega dostopa do tržno-analitskih baz podatkov Market AnalysisTools
 • Sejmi v Nemčiji v prvi polovici leta 2015
 • Republika Srbija: novi Zakon o planiranju in izgradnji skrajšuje čas za pridobivanje gradbenih dovoljenj

IZOBRAŽEVANJE

 • Pogled na izobraževanje 2014, Education at a Glance 2014
 • Publikacija »Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji«

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij