04. 01. 2016

T-Informacije št. 1

IZ DELA ZBORNICE

 • Dne 17. decembra 2015 je potekala 10. seja Upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o javnem naročanju
 • TZS je pristojnim ministrstvom posredovala pobudo za uvrstitev sprejema novega Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih v normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca RS »Predložitev osebnega dokumenta potrošnika ob plačilu s kartico moneta«
 • Nove smernice Informacijskega pooblaščenca RS – pogodbena obdelava osebnih podatkov

DAVČNA ZAKONODAJA

 • Obvestilo Ministrstva za finance – Finančne uprave RS »Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete«
 • Predlog novele Zakona za uravnoteženje javnih financ, s katero se za dve leti davčno razbremenjuje srednji sloj z zmanjšanjem obremenitve tretjega davčnega razreda
 • Smernice za izvajanje predpisov s področja okoljskih dajatev Finančne uprave RS
 • Davčne blagajne: plačilo računov, ki jih kupec plača z UPN pri trgovcu ter nakazilo kupnine na UPN s strani pošte pri spletni prodaji, za kar pridobi pooblastilo potrošnika
 • Odgovori Ministrtva za finance - Finančne uprave RS na vprašanja članov z davčnega področja
 • Slovenski računovodski standardi (2016)

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije
 • Smernice za izvajanje uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum, št. 8/2015

IZ EVROPSKEGA URADNEGA LISTA

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij