03. 01. 2017

T-Informacije št. 1

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
 • Nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
 • Uredba o določitvi zneska specifične in proporcionalne trošarine za cigarete
 • Pravilnik o proizvodnji zdravil
 • Navodilo o obliki, vsebini in uporabi univerzalnega plačilnega naloga UPN QR
 • Pojasnilo Ministrstva za finance – Finančne uprave RS »Davčno potrjevanje računov: različen način izdaje računov v istem poslovnem prostoru za dva različna poslovna subjekta v tujem imenu in za tuj račun«
 • Mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – Tržnega inšpektorata RS »Način uveljavljanja pravic potrošnikov po 37. členu ZVPOT«
 • Kombinirana nomenklatura EU 2017

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Očetovski dopust v letu 2017

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Odgovori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (MKGP – UVHVVR)
 • Drugi paket Evropske komisije »Vprašanja in odgovori v zvezi z Uredbo (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom«
 • Iz Uradnega lista Republike Slovenije
 • Iz Evropskega uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Vprašalnik Evropske komisije o učinkovitosti Uredbe ES 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

JAVNI RAZPISI

 • Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta - faza 1«
 • Javni razpis »Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7R 2016)

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Strokovni sejmi v Nemčiji v letu 2017 na področju široke potrošnje

IZOBRAŽEVANJE

 • Poziv za sodelovanje predstavnikov delodajalcev TZS na zaključnih izpitih

AKADEMIJA TZS

 • Brezplačni seminar za člane »Kaj moram kot trgovec vedeti pri prodaji kozmetičnih izdelkov?«, Ljubljana, 24. januar 2017

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za december 2016

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij