03. 01. 2018

T-informacije št. 1

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Novosti na področju davčnih predpisov
 • Strategija razvoja Slovenije 2030

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA                                                        

 • Ustanovitev delovne skupine TZS v okviru projekta »Trgovinko krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki – januar 2018

ŽIVILA

 • Uredba Komisije (EU) št. 2017/2158 o blažilnih ukrepih in referenčnih ravneh za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih

NEŽIVILA

 • Osebna varovalna oprema »Objava novega seznama harmoniziranih standardov«

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Brezplačen dostop do tržno–analitske baze podatkov Market Analysis Tools (MAT)

IZOBRAŽEVANJE

 • Poslovodski izpit: Pedagoško – andragoška usposobljenost

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar s področja označevanja mesa – Ljubljana, 25. 1. 2018

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za december 2017
 • Kazalnik zaupanja potrošnikov

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij