03. 01. 2020

T-informacije št. 1

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Brezplačna delavnica »Katera kolektivna pogodba me zavezuje in kako obračunavati dodatke po 1. 1. 2020?«
 • Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2020
 • S 1. 1. 2020 se zopet začne uporabljati določba 156. člena ZPIZ-2 glede delne oprostitve plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce
 • S 1. 1. 2020 stopijo v veljavo novi zneski dnevnic za posamezne države oziroma mesta za službena potovanja v tujino
 • Informacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovance »elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL)«
 • Obvestilo ZRSZ o podaljšanju javnih povabil delodajalcem za pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu
 • Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

AKADEMIJA TZS

 • 1) Strokovni seminar »Priprave za izdelavo letnega poročila 2019, obračun davka od dohodkov ter pregled novosti« - Ljubljana, 21. 1. 2020
 • 2) Napovednik: Posvet o plačilnih sistemih in storitvah - Ljubljana, 22. 1. 2020
 • 3) Seminar o spletni prodaji – Ljubljana, 30. 1. 2020

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij