01. 04. 2010

T-Informacije št. 10

 

SPLOŠNA ZAKONODAJA

  • Številne novosti na delovno-pravnem področju – Predlog zakona o malem delu
  • Opredelitev definicij najnižje osnovne plače, osnovne plače in minimalne plače
  • Kakšni so cilji pilotnega projekta Davčne uprave RS »Horizontalni monitoring«?
  • Javna naročila

SEKTOR ZA ŽIVILA

  • Napoved seminarja na temo »Varnost živil«
  • S 1.4.2010 je v veljavo stopil nov cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže: priloga CENIK
  • Pojasnilo Ministrstva za finance – CURS »Popis zalog in plačilo razlike trošarine za cigarete«
  • Informacija o veljavnosti Uredbe o določitvi zneska trošarine za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol po 1. aprilu 2010

SEKTOR ZA NEŽIVILA

  • Pripombe in stališče TZS glede Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah – delovni osnutek, EVA 2009-2711-0054
  • Garancija za brezhibno delovanje stvari –odgovor Evropske komisije

AKADEMIJA TZS

Ljubljana; 7.4.2010 - Brezplačen Posvet o prehodu na digitalno radiofuzijo TV signalov

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij