01. 04. 2015

T-Informacije št. 10

IZ DELA ZBORNICE

 • Vabilo na 10. sejo skupščine TZS
 • Nov programski partner TZS – Razvojni center informacijsko - komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec, d.o.o.

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pojasnila Ministrstva za finance – Finančne uprave RS »Izdaja računov iz vezane knjige računov«
 • Pojasnilo Ministrstva za finance »Obračunavanje DDV v primeru študentskega dela«
 • Odredba o določitvi seznama medicinskih pripomočkov, pri katerih je potrebna timska obravnava zavarovane osebe, individualna izdelava in individualna aplikacija

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Kohezijska politika  v obdobju 2014 – 2020

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarsko in varstvo rastlin »perklorat v živilih«
 • Iz Evropskega Uradnega lista

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za december 2014
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za januar 2015
 • Realni indeks prihodka v trgovini na drobno brez motornih vozil in goriv v obdobju januar 07 – januar 15 (2010=100. izločen vpliv sezone) 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij