02. 04. 2020

T-Informacije št. 10

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za poslovne prostore
 • Neobvezujoče mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Obvestilo Združenja SAZAS k.o. uporabnikom glasbe v času epidemije koronavirusa
 • Obvestilo Društva KOPRIVA k.o. zavezancem
 • Izjava Evropskega odbora za varstvo podatkov v okviru izbruha virusa COVID - 19

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Povračilo stroška prevoza na delo in z dela od 16. 3. 2020 dalje
 • Pojasnilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v zvezi z izvajanjem preventivnih zdravstvenih pregledov v času epidemije koronavirusa
 • Poenostavljen postopek odobritve začasne zadržanosti od dela in podaljšanja zdraviliškega zdravljenja
 • Obvestilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje slovenije glede novosti na področju obračuna nadomestil plač

ŽIVILA

 • Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o kakovosti jedilne soli
 • Iz uradnega lista Republike Slovenije


NEŽIVILA

 • Nudenje brezplačnih standardov, povezanih z osebno varovalno opremo, v času trajanja epidemije s strani SIST
 • Obvestilo Urada RS za kemikalije glede podaljšanja roka za vnos letnih količin nevarnih kemikalij  


TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za marec 2020

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij