10. 04. 2010

T-Informacije št. 11

 • Pojasnila Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za delodajalce in pri njih zaposlene delavce v zvezi z izvajanjem Zakona o minimalni plači

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Izjave o skladnosti za polimerne izdelke in izdelke, namenjene za stik z živili

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Sklep o razveljavitvi sklepa o omejitvi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih izdelkov na ozemlju RS
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varnosti igrač
 • Odredba o seznamu standardov, ki povzemajo evropske standarde v skladu s pravilnikom o varnosti igrač

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Regres za letni dopust za leto 2010
 • April 2010 – Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za FEBRUAR 2010
 • Poročilo o gibanju plač za JANUAR 2010
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (novi začasni podatki)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za Marec 2010

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminarji na temo »Kako zagotavljamo varnost živil v trgovini?«
 • Sejem PLMA v Amsterdamu - 18.–19. MAJ 2010

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij