10. 04. 2012

T-Informacije št. 11

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Javno posvetovanje na ravni EU o prihodnosti prava družb
 • Objave sklepov banke Slovenije

DAVČNA ZAKONODAJA

 • Spremembe pri poslovanju z gotovino – 420 EUR za blago in storitve med poslovnimi subjekti
 • Zakon o spremembi zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
 • Zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Uredba o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače
 • Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uredba o spremembi uredbe o izvajanju odločbe komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biociddimetilfumarat, ali njihove dostopnosti na trgu
 • Uredba o odpadnih oljih
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke
 • Novost - označevanje tekstilnih izdelkov po 8. maju 2012
 • Priporočilo o varnosti otroških oblačil-vrvice in vezalke na otroških oblačilih

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminarji s področja varnosti živil, 17. april 2012 v Celju
 • Seminar in delavnica: »Učinkovito pospeševanje prodaje v trgovini in dolgoročno sodelovanje s potrošniki« - 25. 4. 2012, Ljubljana
 • Sejem PLMA v Amsterdamu v maju 2012

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za januar 2012
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za januar 2012
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za februar 2012
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (novi začasni podatki)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za marec 2012


Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij