10. 04. 2013

T-Informacije št. 11

IZ DELA ZBORNICE

 • 17. Seja Upravnega odbora TZS

PROJEKTI TZS

 • Uspešno izveden strokovni seminar za trenerje, Ljubljana, 25. – 26. marec 2013
 • Projekt TRASDEM - primer dobre prakse: Socialni dialog na danskem
 • Sprejet predlog TZS predstavnikov delodajalcev, ki sodelujejo na zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Začenjamo z novo rubriko: ZDR-1 in ZUTD–A - odgovori na vprašanja članov

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Nova pravila na področju varstva prehrane v ZDA
 • Obvestilo MKO – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin »Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 288/2013 o začasnem preklicu dovoljenj za pripravek Bacilue cereus var. Toyoi (NCIMB 40112/CNCM i-1012) iz Uredb (ES) št. 256/2002, (ES) št. 1453/2004, (ES) št. 255/2005, (ES) št. 1200/2005, (ES) št. 166/2008 in (ES) št. 378/2009 (UL L 86/2013)«
 • Iz Uradnega lista Evropske unije

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Seminar SIST "Prednosti vključevanja mikro, majhnih in srednje velikih podjetij v standardizacijo ter koristi uporabe standardov"
 • Označevanje tekstila - Popust za člane TZS pri naročnini za uporabo spletnih strani »oznake-tekstila.si«
 • Objava novega seznama harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami pravilnika o osebni varovalni opremi
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic
 • Poziv članom TZS za sodelovanje v javni razpravi o zeleni knjigi ravnanja z odpadki iz plastičnih mas

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za december 2012
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za januar 2013
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh (začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh (novi začasni podatki)

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij