10. 04. 2014

T-Informacije št. 11

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije začne veljati 1. maja 2014
 • Priročnik in usposabljanja »Učinkovit socialni dialog – Nova KPDTS«
 • Zakon o inšpekciji dela
 • Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Nov cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki bo stopil v veljavo s 30.4.2014
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
 • Iz uradnega lista evropske unije
 • Obvestilo o novih vzorcih veterinarskih spričeval za izvoz hrane za hišne živali v Bosno in Hercegovino

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti

AKADEMIJA TZS

 • Vabljeni na seminar TZS »Reševanje reklamacij v trgovinski dejavnosti - odgovornost za stvarne napake in garancija za brezhibno delovanje stvari s prikazom primerov sodne prakse«, Ljubljana, 8. maj 2014

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij