10. 04. 2015

T-Informacije št. 11

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot - G)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslovnem  registru Slovenije
 • Zakon o spremembi Zakona o elektronskem poslovanju na trgu
 • Komisija za raziskave in trgovinski informacijski sistem pridobila podatke SURS v pomoč pri ocenjevanju kupne moči po posameznih geografskih območjih RS

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v odvisnem razmerju z delodajalcem - problematika prikazovanja pravno formalnega pravnega razmerja, ki ni skladno s pravno in ekonomsko vsebino razmerja
 • Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • FMCG Summit - 16. 4. 2015, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Iz Evropskega Uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI-A)

IZOBRAŽEVANJE

 • Zaključni izpiti: sodelovanje TZS na Seminarju za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit
 • Izšlo poročilo »Izobraževanje in usposabljanje odraslih v Evropi: širitev dostopa do priložnosti za učenje«
 • Možnosti za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/poslovodkinja« in srednje strokovne izobrazbe na Trgovinski zbornici Slovenije

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za marec 2014
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij