10. 04. 2017

T-Informacije št. 11

IZ DELA ZBORNICE

 • Uspešno izveden seminar o varstvu osebnih podatkov v sodelovanju s predstavniki urada Informacijske pooblaščenke

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Mnenje informacijske pooblaščenke »Pravilna privolitev posameznika za obdelovanje njegovih osebnih podatkov«
 • Novi univerzalni plačilni nalog – UPN QR

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Ustavno sodišče je razveljavilo četrti odstavek 88. člena Zakona o delovnih razmerjih

ŽIVILA

 • Shematski prikazi pri postrežnem načinu prodaje govejega in prašičjega mesa
 • Vprašanja članov TZS in odgovori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na vprašanja članov – 1. del
 • Iz Evropskega uradnega lista

NEŽIVILA

 • Evidence in sporočanje podatkov o biocidnih proizvodih
 • Evropska komisija je predstavila svoje najnovejše poročilo o sistemu hitrega obveščanja o nevarnih izdelkih
 • Kemikalije - pomemben datum 1. 6. 2017 v zvezi z Uredbo 1272/2008 (CLP) na področju označevanja
 • Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s področja strojev

JAVNI RAZPIS

 • Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017

AKADEMIJA TZS

 • Uvoz živil – Ljubljana, 19. 4. 2017
 • Usposabljanje za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti – Ljubljana, 8., 9., 15. in 16. 5. 2017

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za januar 2017
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za februar 2017
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij