10. 04. 2018

T-informacije št. 11

IZ DELA ZBORNICE

 • Vabilo na 13. sejo Skupščine Trgovinske zbornice Slovenije

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Obvestilo Ministrstva za finance – Finančne uprave RS »Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret«

ŽIVILA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu
 • Iz Evropskega uradnega lista

AKADEMIJA TZS

 • Brezplačna regijska srečanja TZS s člani – Ljubljana, 24. 4. 2018 in Celje, 30. 5. 2018
 • Usposabljanje za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti – Ljubljana, 7. 5., 8. 5., 14. 5. in 15. 5. 2018
 • Brezplačna delavnica »Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov« - Ljubljana, 10. 5. 2018
 • Brezplačen seminar »Zakonodajne novosti na področju kozmetičnih  izdelkov s poudarkom na trgovinski dejavnosti« - Ljubljana, 17. 5. 2018

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za februar 2018
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za marec 2018
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij