10. 04. 2019

T-informacije št. 11

IZ DELA ZBORNICE

 • Uspešno izveden 5. franšizni forum »Za uspešno zgodbo potrebujemo trdne temelje«

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Razbremenitev regresa z dohodnino in prispevki predvidena že v letu 2019
 • Dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov na dvojezičnih območjih
 • Mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede uveljavljanja pravic potrošnika iz naslova stvarne napake in garancije ter načina izvajanja postopka za ugotavljanje zmanjšane vrednosti blaga v primeru odstopa potrošnika od pogodbe, sklenjene na daljavo
 • Slovenska podjetja bodo lahko začela poslovati preko Amazon Europe v tretjem kvartalu letošnjega leta

ŽIVILA

 • Iz Evropskega Uradnega lista

AKADEMIJA TZS

 • A) Seminar »Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo: Vpis v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, poročanje o količinah embalaže, dane v promet v letu 2018, obveznosti distributerjev glede plastičnih nosilnih vrečk« - Ljubljana, 18. 4. 2019
 • B) Usposabljanje za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti – Ljubljana, 13., 14., 20. in 21. 5. 2019
 • C) Seminar za blagajnike »Predstavitev novih bankovcev za 100 in 200 EUR, zaščitni elementi evrogotovine in prepoznavanje ponaredkov« - Ljubljana, 23. 5. 2019
 • D) Brezplačna delavnica »Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov« - Ljubljana, 28. 5. 2019

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za januar 2019
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za februar 2019
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka   
 • Člani TZS imate možnost ugodnega najema dvoran in sejnih sob Trgovinske zbornice Slovenije v Domu gospodarstva, Dimičeva ulica 13 v Ljubljani

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij