09. 04. 2020

T-Informacije št. 11

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Koronavirus – obveščanje članov TZS preko spletne strani www.tzslo.si
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji – v veljavi od 4. 4. 2020 dalje
 • Pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
 • Obvestilo Tržnega inšpektorata RS glede nove (začasne) pristojnosti
 • Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA                                            

 • Obvestilo Zavoda RS za zaposlovanje glede nove vloge za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo
 • Obvestilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede odsotnosti z dela in bolniškega staleža zaradi novega koronavirusa (COVID-19)

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 • Pojasnilo Uprave RS za zaščito in reševanje glede ustanovitve industrijske gasilske enote v skladiščih trgovskega blaga

ŽIVILA

 • Uradni list evropske unije

NEŽIVILA

 • Podaljšanje rokov glede obveznosti poročanja v sistem IS odpadki
 • Navodila za odlaganje potencialno kužnih odpadkov v zabojnike

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka    

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij