10. 04. 2021

T-Informacije št. 11

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Brezplačno usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije v praksi v povezavi z zakonom o delovnih razmerjih in komunikacijske veščine «Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Obveščanje Inšpektorata o delu na domu prek portala SPOT
 • Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok in omejitve javnega prevoza (višja sila)

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 • Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020 - 2022«

ŽIVILA

 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač
 • Pravilnik o izvajanju Uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač

NEŽIVILA

 • Pojasnilo Ministrstva za okolje in prostor glede spletne prodaje in zagotavljanja prevzemnih mest odpadne električne in elektronske opreme

AKADEMIJA TZS

 • A.    Brezplačen seminar »Zakonodaja na področju kozmetičnih izdelkov s poudarkom na trgovinski dejavnosti« - ONLINE, 15. 4. 2021


TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za februar 2021
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za marec 2021
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka    
Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij