11. 04. 2024

T-Informacije št. 11

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije
 • Rok za predložitev dokazil o dejanski škodi v gospodarstvu po poplavah je podaljšan
 • Skrbnost pri izvozu blaga s seznama skupnega prednostnega blaga

ŽIVILA

 • Program »ZaUpam« - Kaj je reformulacija živil?
 • Zaključek fizičnega popisa košarice osnovnih skupin živil in namera za več slovenske hrane
 • Iz Uradnega lista EU

NEŽIVILA

 • Spremembe na področju kozmetičnih izdelkov v letu 2025
 • Omejitev uporabe vitamina A, Alpha-Arbutina, Arbutina in endokrinih motilcev v kozmetičnih izdelkih
 • Trgovsko ime biocidnega proizvoda
 • Smernice za oceno tveganja za čebele zaradi uporabe biocidov
 • Vabilo k javni razpravi o osnutku priporočila za vključitev snovi na seznam za avtorizacijo

AKADEMIJA TZS

 • A) Delavnica »Napredne metode motiviranja zaposlenih: Z nevroznanostjo do učinkovitejših ekip« – Ljubljana, 16. 4. 2024
 • B) Predstavitev vsebine novega pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen – ON-LINE, 23. 4. 2024
 • C) Brezplačno regijsko srečanje TZS v Mariboru - 24. 4. 2024
 • D) Webinar »Novosti pri obračunavanju omrežnine za električno energijo ter dobre prakse pri upravljanju z električno energijo in s stroški električne energije v podjetju« - ON-LINE, 7. 5. 2024
 • Ugodnost za člane TZS – Konferenca novi izzivi 2024

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za januar 2024
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za februar 2024
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini za februar 2024
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh za januar 2024
 • Kumulativni indeksi prihodka
 • Indeksi prihodka trgovine v EU

OGLED T-INFORMACIJE ŠT.: 11/24

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij