20. 04. 2012

T-Informacije št. 12

IZ DELA ZBORNICE

 • Postopen prehod na elektronsko obliko T-Informacij za člane zbornice

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov
 • Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 48PO12

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki

DAVČNA ZAKONODAJA

 • Ministrstvo za finance je pričelo z razpravo glede pavšalne obdavčitve za manjše zavezance

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Ugotovljene pomanjkljivosti pri že opravljenem nadzoru na področju zagotavljanja varnosti živil
 • Pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo in okolje – navedba datuma porabe na živilih, ki niso predpakirana oziroma so predpakirana za neposredno prodajo
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic
 • Popravek Pravilnika o kakovosti medice in peneče medice

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uredba o spremembi Uredbe o izrabljenih vozilih
 • Pojasnila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede izvajanja Uredbe EU št. 1007/2011 EP in Sveta o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave in tekstilnih izdelkov

AKADEMIJA TZS

 • Seminar in delavnica: »Učinkovito pospeševanje prodaje v trgovini in dolgoročno sodelovanje s potrošniki«, Ljubljana, 25. april 2012
 • Seminar: »Kaj je pomembno vedeti pred srečanjem s kitajskimi podjetji v Sloveniji?«, Ljubljana, 9. maj 2012
 • Seminar in delavnica: »Trženjska strategija in učinkovit sejemski ali promocijski nastop«, Ljubljana, 10. maj 2012
 • Sejem PLMA v Amsterdamu v maju 2012

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij