20. 04. 2013

T-Informacije št. 12

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Postopna uvedba novih evrobankovcev od maja 2013 dalje
 • Urad za intelektualno lastnino RS objavil vabilo na javno razpravo o novelah Direktive o znamkah in Uredbe o znamki skupnosti
 • Novi zakonodajni akti na področju urejanja prostora
 • Spremembe obračuna davčnega odtegljaja - REK obrazca po 1. 7. 2013 - pojasnilo DURS, št. 4251-835/2013-1-01-610-501, 9. 4. 2013
 • Odgovori na vprašanja članov TZS z davčnega področja       

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za januar 2013
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za februar 2013
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za marec 2013

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij