21. 04. 2014

T-Informacije št. 12

IZ DELA ZBORNICE

 • Nov programski partner TZS – Hoteli Bernardin d.d.
 • 12. maja se pričnejo brezplačna strokovna usposabljanja v okviru projekta  »Učinkovit socialni dialog – Nova KPDTS«

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – Tržni inšpektorat RS »Eksluzivnost pri prodaji izdelkov«
 • Dopolnitev tarife nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti

DAVČNA ZAKONODAJA

 • Obvestilo Ministrstva za finance – DURS »Nepravilno obračunavanje DDV od samolepljivih sličic »2014 Fifa Worl Cup Brasil««
 • Uredba o spremembah uredbe o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače
 • Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2014

POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Ustanovitev nove delovne skupine TZS za področje pokojninske zakonodaje

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Prenovljeni »Blue Guide« - vodnik po evropski zakonodaji na področju proizvodov
 • Statistični podatki o delovanju sistema RAPEX po državah članicah EU - Sistem za nujno obveščanje o nevarnih proizvodih znotraj EU
 • Uredba o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o aerosolnih razpršilnikih
 • Priprava strategije razvoja meroslovnega sistema RS do 2025
 • Iz Evropskega Uradnega lista

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Objavljeni javni razpisi s področja internacionalizacije

IZOBRAŽEVANJE

 • V marcu 2014 uspešno izvedeno pilotno usposabljanje za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti

AKADEMIJA TZS

 • Seminar »Reševanje reklamacij v trgovinski dejavnosti«

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij