20. 04. 2015

T-Informacije št. 12

IZ DELA ZBORNICE

  • 10. seja Skupščine Trgovinske zbornice Slovenije

SPLOŠNA ZAKONODAJA

  • Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra
  • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - odločba Ustavnega sodišča U-I-201/14-14, U-I-2012/14-13
  • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2015

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

  • Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
  • Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo
  • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki za april 2015

SEKTOR ZA ŽIVILA

  • Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov

SEKTOR ZA NEŽIVILA

  • Novi seznam harmoniziranih standardov za gradbene proizvode

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij