20. 04. 2019

T-informacije št. 12

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov
 • Evropska komisija je pozvala deležnike k posredovanju stališč in komentarjev glede regulatornega sodelovanja med EU in ZDA

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Brezplačno usposabljanje »Izvajanje Kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije« - Koper, 22. 5. 2019

ŽIVILA

 • Osnutek Resolucije: »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021«/Strateški okvir razvoja slovenskega kmetijstva, predelave hrane in podeželja
 • Odgovori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede označevanja živil
 • Iz Uradnega lista RS

JAVNI RAZPISI

 • Slovenski podjetniški sklad je objavil novo kvoto za mikrokredite za mikro in mala podjetja v skupni višini 12 mio EUR

AKADEMIJA TZS

 • A) Dodaten brezplačni seminar »Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo: vpis v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, poročanje o količinah embalaže, dane v promet v letu 2018, obveznosti distributerjev glede plastičnih nosilnih vrečk« - Ljubljana, 7. 5. 2019
 • B) Usposabljanje za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti – Ljubljana, 13., 14., 20. in 21. 5. 2019
 • C) Seminar za blagajnike »Predstavitev novih bankovcev za 100 in 200 EUR, zaščitni elementi evrogotovine in prepoznavanje ponaredkov« - Ljubljana, 23. 5. 2019
 • D) Brezplačna delavnica »Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov« - Ljubljana, 28. 5. 2019
 • E)    Delavnica »Z učinkovito komunikacijo do uspešne prodaje« - Ljubljana, 30. 5. 2019
 • Anketni vprašalnik za člane Trgovinske zbornice Slovenije o odpravi administrativnih ovir za podjetja


Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij