03. 05. 2019

T-informacije št. 13

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Dopis Finančne uprave Republike Slovenije glede obveznosti za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca RS glede izvajanja videnadzora na delovnem mestu

ŽIVILA

 • Raziskava o eko potrošnji in potencialu eko proizvodnje v Sloveniji
 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede novih obrazcev veterinarskih spričeval

NEŽIVILA

 • Uredba o odpadnih nagrobnih svečah
 • Objava dokumenta Finančne uprave RS glede okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
 • Seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2019, z veljavnostjo od 1. januarja 2019
 • Tehnična zakonodaja v pripravi

JAVNO POOBLASTILO

 • Možnosti, ki jih ponuja praktično usposabljanje dijakov z delom

AKADEMIJA TZS

 • A) Dodaten brezplačni seminar »Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo: Vpis v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, poročanje o količinah embalaže, dane v promet v letu 2018, obveznosti distributerjev glede plastičnih nosilnih vrečk« - Ljubljana, 7. 5. 2019
 • B) Seminar za blagajnike »Predstavitev novih bankovcev za 100 in 200 EUR, zaščitni elementi evrogotovine in prepoznavanje ponaredkov« - Ljubljana, 23. 5. 2019
 • C) Brezplačna delavnica »Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov« - Ljubljana, 28. 5. 2019
 • D)    Delavnica »Z učinkovito komunikacijo do uspešne prodaje« - Ljubljana, 30. 5. 2019
 • Anketni vprašalnik za člane Trgovinske zbornice Slovenije o odpravi administrativnih ovir za podjetja 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij