03. 05. 2021

T-Informacije št. 13

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu
 • Obvestilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede uvedbe obveznega elektronskega vlaganja zahtevkov za povračilo izplačanih nadomestil
 • Na EU ravni poteka javni posvet o takojšnjih plačilih
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca RS glede razkritja zdravstvenega stanja delavca na delovnem mestu

ŽIVILA

 • Osnutek Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027

NEŽIVILA

 • Pojasnilo Tržnega inšpektorata RS glede prikaza energijskih nalepk pri spletni prodaji
 • Osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre

JAVNI RAZPIS

 • Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021

IZOBRAŽEVANJE

 • Praktično usposabljanje dijakov z delom pri delodajalcu
 • Sklep o določitvi izpolnjevanja obveznosti na področju praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu za dijake za šolsko leto 2020/2021
 • Informacija o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2021/2022
 • Potrebe po novih spretnostih in preoblikovanje delovnim mest

AKADEMIJA TZS

 • Ugodnost za člane TZS: 4. Novi izzivi 2021 – digitalna preobrazba v finančnih storitvah

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za februar 2021
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za marec 2021
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za april 2021
  Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka    
Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij