21. 05. 2007

T-informacije št. 14

Iz vsebine štirinajste številke:

 • Najpomembnejše zadnje aktivnosti iz strokovnega dela TZS:
  - Predvidene ključne spremembe zakona o trgovini;
  - Predlog zakona o delovnih razmerjih;
  - Avtorska zakonodaja;
  - Predlog zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
 • Uspešno končani projekti:
  - Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga;
  - Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve;
  - TZS pridobila Odločbo o podelitvi javnega pooblastila;
  - Zbornica je v skladu s pridobitvijo članstva pridobila pogoje za sodelovanje v Ekonomsko socialnem svetu;
  - Predlog zakona o varstvu potrošnikov;
 • Sektor za živila
  - Brezplačna strokovna usposabljanja sistem HACCP za mesnice in ribarnice;
  - Strokovni seminar-izvajanje smernic dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP v trgovini;
 • Sektor za neživila
  - RAPEX - Sistem hitre izmenjave informacij za neživilske proizvode;
 • Trgovina v številkah- Obračun prispevkov za socialno varnost zasebnika - maj 2007;

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij