10. 05. 2011

T-Informacije št. 14

IZ DELA ZBORNICE

 • 6. seja Skupščine Trgovinske zbornice Slovenije

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • TZS je uspešno zaključila evropski projekt ESS-KPDTS »Večja usposobljenost - boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini«

SISTEM GOSPODARSKE DIPLOMACIJE V SLOVENIJI

 • Vabilo k sodelovanju v gospodarski delegaciji ob obisku predsednika Vlade Boruta Pahorja v Indiji - 13. - 16. junij 2011
 • Gospodarska delegacija ob obisku bolgarskega predsednika

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Čezmejno opravljanje storitev po 1. maju 2011 v Nemčiji
 • Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci v Avstriji po 1. maju 2011
 • Zakon  o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
 • Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2011
 • Vprašanje članov TZS - odgovori CURS, generalni carinski urad: izvažanje v BiH in diagonalna kumulacija

DAVČNA ZAKONODAJA

 • Informacija o neuveljavljanju odbitka DDV, o povečanju ali zmanjšanju odbitka DDV po 66. a členu ZDDV-1

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biociddimetilfumarat, ali njihove dostopnosti na trgu
 • Uredba  o izrabljenih vozilih
 • Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti medicinskega pripomočka z zahtevami Zakona o medicinskih pripomočkih
 • Odredba o prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju republike Slovenije
 • Nepravilna navedba surovinske sestave: mikropoliamid, mikropoliester, mikropolipropilen

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar na temo »Označevanje sadja in zelenjave«, 19. maj 2011, Celje
 • Strokovni seminar: »Varnost tekstila - vrvice in vezalke na otroških oblačilih«, 18. maj 2011, Ljubljana
 • Strokovni seminar: »Vpliv novih Incoterms 2010 na carinsko in davčno osnovo« - sprememba termina! - 1. junij 2011, Ljubljana

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za april 2011

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij