11. 05. 2015

T-informacije št. 14

IZ DELA ZBORNICE

 • Dostop do vsebin spletnih strani TZS bo v prihodnje mogoč le članom TZS
 • Razpis volitev sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča - evidentiranje kandidatov TZS za volitve sodnikov porotnikov delovnih sodišč (lista delodajalcev)
SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Do 25. 5. 2015 poteka javna obravnava predloga Zakona o javnem naročanju
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru 
 • Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
 • Program izvajanja finančnih spodbud MGRT za obdobje 2015 – 2020
 • Vodnik po financiranju EU za začetnike in Smernice za prejemnike sredstev
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2015
 • Izvajanje pravilnikov s področja požarne varnosti
SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin »Priporočilo Komisije (EU) o spremljanju prisotnosti perklorata v živilih
 • Iz Evropskega Uradnega lista
SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • »Modri vodnik« za izvajanje predpisov EU o proizvodih
 • Iz Uradnega lista Evropske unije
TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za april 2015

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij