10. 05. 2017

T-Informacije št. 14

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede izvajanja 6. člena Zakona o trgovini
 • Obvestilo Ministrstva za finance - Finančne uprave RS - »Obveznost za plačilo trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret«
 • Obvestilo Ministrstva za finance – Finančne uprave RS glede elektronskega vročanja inšpekcijske odločbe in nekaterih drugih posameznih dokumentov

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo
 • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

ŽIVILA

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
 • Iz Uradnega lista Republike Slovenije

NEŽIVILA

 • Iz Evropskega uradnega lista

JAVNI RAZPIS

 • Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017

AKADEMIJA TZS

 • Brezplačna regijska srečanja s člani Trgovinske zbornice Slovenije – 18. 5. 2017 v Mariboru, 24. 5. 2017 v Novi Gorici, 1. 6. 2017 v Novem Mestu, 8. 6. 2017 v Celju in 14. 6. 2017 v Ljubljani
 • Seminar s področja živil: Sheme kakovosti in ekološka živila – Ljubljana, 23. 5. 2017
 • Strokovni seminar s področja živil – Maribor, 13. 6. 2017 in Koper, 15. 6. 2017

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za februar 2017
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za marec 2017
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za april 2017
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij