10. 05. 2018

T-informacije št. 14

IZ DELA ZBORNICE

 • TZS je uspešno izvedla dve regijski srečanji s člani

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o registru kolektivnih tožb
 • Mnenje Tržnega inšpektorata RS o tem, ali podjetje lahko oglašuje in ponuja svoje izdelke z navajanjem priporočene cene

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Kdaj gre za službeno pot v tujino in kdaj za začasno napotitev delavce na delo v tujino

ŽIVILA

 • Evidentiranje predlogov članov za odpravo administrativnih ovir na področju živil
 • Iz Uradnega lista Republike Slovenije
 • Iz Evropskega uradnega lista

NEŽIVILA

 • Poročilo Tržnega inšpektorata RS o administrativnem nadzoru radijske opreme

IZOBRAŽEVANJE

 • Brezplačna usposabljanja za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom

AKADEMIJA TZS

 • Brezplačen seminar »Zakonodajne novosti na področju kozmetičnih  izdelkov s poudarkom na trgovinski dejavnosti« - Ljubljana, 17. 5. 2018
 • Strokovni seminar TZS: »Varnost v trgovinah« - Ljubljana, 23. 5. 2018
 • Seminar »Spletna prodaja blaga – davčni vidik ter kaj je dobro vedeti o varnostnih standardih in priporočilih na področju kartičnega poslovanja pri spletni prodaji« - Ljubljana, 24. 5. 2018

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za marec 2018
 • Poročilo o gibanju plač za februar 2018
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za april 2018
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij