10. 05. 2019

T-informacije št. 14

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pri nakupih znotraj EU je geografsko blokiranje prepovedano
 • Obračunavanje DDV pri čezmejni spletni prodaji v druge članice EU
 • Trgovci v digitalni dobi

ŽIVILA

 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki bo stopil v veljavo s 1.6.2019

NEŽIVILA

 • Osebna varovalna oprema – Uredba (EU) 2016/425

JAVNI RAZPISI

 • Podjetja vabljena na seminar o vključevanju zasebnega sektorja v zunanje delovanje EU

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za februar 2019
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za april 2019
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka    

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij