11. 05. 2020

T-Informacije št. 14

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Navodila za delo v servisnih storitvah in drugih storitvah, ter živilskih in tehničnih trgovinah ob postopnem sproščanju nekaterih ukrepov v času epidemije
 • Higienski ukrepi v trgovinah z oblačili v času epidemije COVID-19
 • Higienski ukrepi v trgovinah z obutvijo v času epidemije COVID-19
 • Higienski ukrepi v knjigarnah in papirnicah v času epidemije COVID-19
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca RS glede izvajanja nagradne igre

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Brezplačna delavnica TZS »Nič me ne bi smelo presenetiti pri izvajanju zakonodaje v praksi!« - Ljubljana, 17. 6. 2020
 • Obvestilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede uveljavljanja nadomestila plače
 • Obvestilo zavoda RS za zaposlovanje glede oddaje vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače

ŽIVILA

 • Doniranje hrane v času epidemije COVID-19

NEŽIVILA

 • Odredba o začasnem odstopu od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za februar 2020
 • Koeficienti rasti cen za marec 2020
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka    


Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij