20. 05. 2009

T-Informacije št. 15

ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA

Ustavno sodišče RS je ugotovilo, da je šesti odstavek 29. člena zakona o gospodarskih zbornicah v neskladju z ustavo

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o jamstveni shemi
 • Uredba o izvajanju Zakona o jamstveni shemi RS
 • Odstop pogodbe pri nakupu blaga preko interneta
 • Objavljeni predpisi v uradnem listu RS
 • Maj 2009 – Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Sistem uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru za kmetijske proizvode
 • Živila brez glutena ali živila z zelo nizko vsebnostjo glutena

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Prepoved dajanja proizvodov na trg, ki vsebujejo biocid dimetil furamat in njihova dostopnost na trgu
 • Pozitivni premiki na področju Zakona o avtorski in sorodnih pravicah
 • TZS ne podpira predloga pravilnika o podrobnejših zahtevah in izjemah za skladiščenje nevarnih kemikalij pri opravljanju dejavnosti proizvodnje in skladiščenja ter prometa z njimi in njihovo uporabo
 • Reševanje reklamacij – pobuda komisije za tekstil in obutev
 • Poročilo o gibanju plač za FEBRUAR 2009
 • Povprečne mesečne plače in indeksi povprečnih mesečnih plač po dejavnosti (SKD 2008)

AKADEMIJA TZS- Priloga: NAPOVEDNIK DOGODKOV

 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij