20. 05. 2011

T-Informacije št. 15

IZ DELA ZBORNICE

  • Osnutek Zakona o davčnih blagajnah – delovno gradivo za javno obravnavo, EVA: 2011-1611-0050, 28.4.2011
  • Uspešno izveden posvet Sekcije slovenskih franšiznih družb pri TZS »Franšizing in internacionalizacija«

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

  • Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu

SEKTOR ZA NEŽIVILA

  • Uredba o varnosti igrač
  • Poziv priglasiteljem biocidnih proizvodov glede vključitve aktivnih snovi na seznam snovi v letu 2011

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

  • Poročilo o gibanju plač za februar 2011
  • Poročilo o koeficientih rasti cen za marec 2011
  • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (začasni podatki)
  • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (novi začasni podatki)

 AKADEMIJA TZS

  • Izteka se rok za prijavo na strokovni seminar »Vpliv novih Incoterms 2010 na carinsko in davčno osnovo«, 1. junij 2011

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij