20. 05. 2016

T-Informacije št. 15

IZ DELA TZS  

 • Izkoristite priložnost – zadnje brezplačno strokovno usposabljanje v okviru projekta »Trgovinko usposablja: Kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?« - Celje, 7. junij 2016

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter zapisovalni opremi v cestnih prevozih
 • Pripombe Trgovinske zbornice Slovenije k predlogu sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Mnenje Informacijske pooblaščenke »Obdelava osebnih podatkov strank za izvedbo analize zadovoljstva strank«
 • Konferenca o izzivih izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Sloveniji v organizaciji MGRT in EPC – ponedeljek, 30. maj 2016

POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Bela knjiga o pokojninah je v javni razpravi

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Iz Evropskega Uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami
 • Vabilo članom k sodelovanju v delovnih telesih TZS – neživilski proizvodi
 • Neživilski proizvodi – novice na ravni EU

IZOBRAŽEVANJE

 • Interes delodajalcev na področju poklicnega profila prodajalca mesa in mesnin

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za februar 2016
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij