20. 05. 2017

T-informacije št. 15

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke
 • Pravilnik o centralni bazi zdravil
 • Slovenski računovodski standard 30 (2016)

ŽIVILA

 • Nov cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže
 • Iz Evropskega uradnega lista
NEŽIVILA

 • Konec označevanja kemičnih izdelkov s starimi etiketami s 1. junijem 2017 - Uredba 1272/2008 (CLP)
 • Obvestilo Ministrstva za zdravje - Urada RS za kemikalije »Zadnji rok za predregistracijo snovi je 31. 5. 2017«
 • Iz poročila o tržnem nadzoru - Označevanje notranjih senčil brez pogona (motorja)
 • Energijsko označevanje ter okoljsko primerna zasnova proizvodov
 • Iz Evropskega uradnega lista

AKADEMIJA TZS

 • Brezplačna regijska srečanja s člani Trgovinske zbornice Slovenije – 24. 5. 2017 v Novi Gorici, 1. 6. 2017 v Novem mestu, 8. 6. 2017 v Celju in 14. 6. 2017 v Ljubljani
 • Seminar s področja živil: sheme kakovosti in ekološka živila – Ljubljana, 23. 5. 2017
 • Strokovni seminar s področja živil – Maribor, 13. 6. 2017 in Koper, 15. 6. 2017

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij