20. 05. 2020

T-Informacije št. 15

IZ DELA ZBORNICE

 • Odprte trgovine ob nedeljah prispevajo h gospodarskemu okrevanju  

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje
 • Higienska priporočila za trgovske centre za preprečevanje širjenja okužbe SARS-COV-2
 • Obvestilo Združenja bank Slovenije glede uporabe kode BENE (novela ZIUZEOP)
 • Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 - Računovodsko izkazovanje državnih pomoči zaradi COVIS-19
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca RS glede merjenja telesne temperature strankam pri vstopu v poslovni prostor - COVIS 19

ŽIVILA

 • Pojasnilo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede blagovnih znamk in izvedbene uredbe EU 2018/775
 • Vprašanja in odgovori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede označevanja soli
 • Odgovori MKGP – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Uradni list Evropske unije

NEŽIVILA

 • Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij