01. 06. 2015

T-Informacije št. 16

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o organih v sestavi ministrstev

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Stališča strokovne delovne skupine za spremljanje izvajanja ZDR-1

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Iz Evropskega Uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke
 • Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
 • Pravilnik o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
 • Nov seznam harmoniziranih standardov
 • Iz Uradnega lista Evropske unije

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Dogodek FashionMatch eu 4,0 v okviru sejma Modefabriek, Amsterdam, 12. - 13. julij 2015
 • Javni poziv za udeležbo na poslovnem forumu in B2B srečanjih z jaroslavskimi podjetji, 17. junija 2015 v Ljubljani in 19. junija 2015 v Novi Gorici

IZOBRAŽEVANJE

 • Posvet za predstavnike delodajalcev, ki sodelujejo pri zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju
 • Publikaciji CEDEFOP s področja izobraževanja

AKADEMIJA TZS

 • Seminar predstavitev izvajanja predpisov EU o proizvodih, kot izhajajo iz »Modrega vodnika« za izvajanje predpisov EU o proizvodih, 11.6.2015 Ljubljana

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij