01. 06. 2017

T-informacije št. 16

SPLOŠNA ZAKONODAJA
 • Navodilo Ministrstva za finance - Finančne uprave RS o vračilu preveč plačanega davka na dodano vrednost, kadar se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev
 • Obvestilo Ministrstva za finance -  Finančne uprave RS »Obveznost za plačilo trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene drobno rezanega tobaka«
 • Obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – Tržnega inšpektorata Rs »Nova embalaža tobačnih izdelkov - poziv«
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
 • Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
 • Na ravni EU poteka javno posvetovanje v zvezi z delovanjem in spremembami Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino
DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA
 • Do 1. julija 2017 morate delodajalci izplačati regres za letni dopust za leto 2017
ŽIVILA
 • Iz Evropskega uradnega lista
NEŽIVILA
 • Posodobljena Priporočila o varnosti otroških oblačil: standard SIST EN 14682:2015 – vrvice in vezalke na otroških oblačilih
 • Dodatna pojasnila Ministrstva za infrastrukturo v zvezi z registracijo in  tehničnimi pregledi mopedov
 • Evropska komisija je objavila vodilo za Direktivo 2014/53/EU – radijska oprema
 • Informacija s področja varnosti proizvodov
 • Iz Evropskega uradnega lista
JAVNI RAZPISI
 • Objavljena sta dva javna razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini
IZOBRAŽEVANJE
 • Sodelovanje predstavnikov delodajalcev TZS na zaključnih izpitih  srednjega poklicnega izobraževanja
AKADEMIJA TZS
 • Brezplačna regijska srečanja s člani Trgovinske zbornice Slovenije –  8. 6. 2017 v Celju in 14. 6. 2017 v Ljubljani
 • Strokovni seminar s področja živil – Maribor, 13. 6. 2017 in Koper, 15. 6. 2017
 • Strokovni seminar »Posebnosti obračunavanja DDV v trgovini – pregled in obravnava primerov iz prakse« - Ljubljana, 4. 7. 2017

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij