10. 06. 2011

T-Informacije št. 17

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pomembno obvestilo članom v zvezi z obvestili MKGP – Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano!
 • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
 • Pravilnik o vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih
 • Objavljen je nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Spremembe v postopku vlaganja prijav v obvezna socialna  zavarovanja od 1. 7. 2011
 • Anketni vprašalnik: izvajanje Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

 GOSPODARSKA DIPLOMACIJA

 • Javni poziv za oddajo poslovnih pisarn v Carigradu, Šanghaju in New Delhiju v začasno uporabo slovenskim gospodarskim subjektom

IZOBRAŽEVANJE

 • Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011)
 • Praktično izobraževanje dijakov pri delodajalcu
 • Vloga za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov
 • Sklepanje individualnih učnih pogodb in sofinanciranje stroškov delodajalcem

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (novi začasni podatki)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za maj 2011

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij