10. 06. 2017

T-informacije št. 17

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o trošarinah »Vračilo celotnega zneska plačane trošarine«
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini
 • V javni obravnavi je predlog Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji
 • S 1. junijem 2017 je v veljavo stopila nova ureditev čezmejnega opravljanja transportnih storitev v Avstriji
 • Priprava in prilagoditve podjetij na uporabo nove Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del

ŽIVILA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola
 • Dvojna kakovost živil
 • Iz Evropskega uradnega lista

NEŽIVILA

 • Poročilo Tržnega inšpektorata Rs o nadzoru notranjih otroških igralnic z otroškimi igrali - splošna varnost proizvodov

IZOBRAŽEVANJE

 • Zakon o vajeništvu

AKADEMIJA TZS

 • Brezplačno regijsko srečanje s člani Trgovinske zbornice Slovenije –  Ljubljana, 14. 6. 2017
 • Strokovni seminar »Posebnosti obračunavanja DDV v trgovini – pregled in obravnava primerov iz prakse« - Ljubljana, 4. 7. 2017

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za marec 2017
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za april 2017
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za maj 2017
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij