10. 06. 2021

T-Informacije št. 17

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah
 • Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
 • Iz objav Finančne uprave Republike Slovenije
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca RS glede vodenja seznama delavcev v zvezi s HAGT

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Brezplačno usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih in komunikacijske veščine za zavzete zaposlene – 3. del«
 • Obvestilo Zavoda RS za zaposlovanje glede skrajnih rokov za oddajo vlog za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo, karantene ali višje sile ter za subvencijo skrajšanega delovnega časa
 • Zakonodaja s področja zaposlovanja in dela tujcev
 • Zakon o spremembi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
 • Aktualne finančne spodbude Zavoda RS za zaposlovanje za delodajalce

ŽIVILA

 • Uradni list Evropske unije

NEŽIVILA

 • Poteka javna razprava glede pobude za oblikovanje mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov tako, da bodo bolj trajnostni
 • Smernice komisije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo

AKADEMIJA TZS

 • Ugodnost za člane TZS: 4. Novi izzivi 2021 – digitalna preobrazba v finančnih storitvah

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za marec 2021
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za april 2021
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka    


Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij