23. 06. 2010

T-Informacije št. 18

SKLIC VOLILNE SKUPŠČINE TZS

AKADEMIJA TZS

 • Mala Konferenca, 30. junij 2010

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Priporočilo Komisije z dne 22. marca 2010 o področju uporabe in učinkih, ki jih imajo eurobankovci in eurokovanci kot zakonito plačilno sredstvo
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije
 • Zakon o poroštvih RS za financiranje investicij gospodarskih družb
 • Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi oziroma zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Pojasnila Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področju sadja in zelenjave

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Reševanje pritožb potrošnikov – priporočilo evropske komisije
 • Prodaja pirotehničnih izdelkov preko interneta

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za MAREC 2010
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za APRIL 2010
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za MAJ 2010

 

  

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij